O zespole

Misja i cele

Zespół ResPublic SCT  jest częścią firmy ResPublic sp. z o.o., odpowiadającą na potrzeby instytucji publicznych, związanych z prowadzeniem komunikacji internetowej, szczególnie z zapewnieniem udziału społecznego w podejmowanych przedsięwzięciach.  

Odpowiadamy za prowadzenie skutecznej komunikacji poprzez wykorzystanie zróżnicowanych mediów internetowych. Udostępniamy narzędzia do prowadzenia konsultacji on-line, które zostały stworzone przez ludzi o największym w Polsce doświadczeniu w prowadzeniu konsultacji społecznych. 

Można wyróżnić trzy obszary, które charakteryzują misje i cele Zespołu ResPublic SCT:

I. INTERNET

Wspieramy kompleksowo wszelkie działania podejmowane w Internecie prowadzące do budowania kapitału społecznego. Potrafimy skutecznie wykorzystać istniejące media internetowe oraz dostarczamy własne narzędzia do prowadzenia konsultacji społecznych, zbudowane w oparciu o najnowsze technologie. Nasze działania mogą być dostosowane do najbardziej wyszukanych potrzeb. 

II. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Naszą misją jest wspieranie rozwoju  społeczeństwa obywatelskiego. Związany jest z tym wzrost realnego udziału obywateli w przygotowywaniu i podejmowaniu decyzji. Zależy nam na budowaniu pozytywnego wizerunku instytucji publicznych oraz rozwijaniu zaufania w sektorze publicznym.

III. NASI KLIENCI

Oferta ResPublic sp. z o.o. skierowana jest do Instytucji publicznych i firm projektowych nastawionych na komunikację ze społeczeństwem, prowadzących konsultacje społeczne i projekty z udziałem wielu partnerów. 

Konsultacje społeczne są procesem, a nie jednorazową akcją, dlatego ważne jest, aby używać coraz skuteczniejszych metod i narzędzi, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie satysfakcjonujących wyników w długim okresie czasu. Inną zaletą takiego podejścia jest ciągły kontakt ze stroną społeczną. Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez ResPublic będzie to kluczowy czynnik budowania zaufania do instytucji publicznych.

Respublic SCT

Przyjęte przez nas rozwiązania mają racjonalizować czas i koszty jakie są angażowane przez instytucję publiczną w stosunku do wymagań związanych z prowadzeniem komunikacji i konsultacji społecznych. Tworzymy kompleksowe rozwiązania dla naszych klientów. Proponujemy im najlepsze praktyki, z których mogą korzystać ułatwiając sobie pracę. 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka